Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal
Malaysia32  United-States-Flag-32   

HARGA PRODUK PELANCONGAN PPSPM

 

NOTIS/NOTICE

 

Bermula 1hb April 2015, kadar GST sebanyak 6% akan dikenakan kepada setiap tiket produk di bawah Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka.

Effective 1st April 2015, 6% GST will be charged for each ticket products under Melaka River & Coastal Development Corporation

 

HARGA TIKET MELAKA RIVER CRUISE / MELAKA RIVER CRUISE TICKET PRICE

  

No.

Kategori/ Category

Harga Tiket Hari Biasa

(Isnin-Khamis)

TICKET PRICE

WEEKDAYS

(MONDAY-THURSDAY)

9.00am - 11.30pm

Harga Tiket Hari Minggu (Jumaat-Ahad) /Cuti Umum/Cuti Sekolah

TICKET PRICE

WEEKENDS

(FRIDAY-SUNDAY),

PUBLIC & SCHOOL HOLIDAY

9.00am-11.30pm

 

1.

Pelancong Tempatan Dewasa

(13 tahun keatas)

Local Adult

(13 years old and above)

RM10.60

RM15.90

 

2.

Pelancong Luar Negara Dewasa

(13 tahun keatas)

Foreigner Adult

(13 years old and above)

RM15.90

RM21.20

 

3.

Pelancong Tempatan Kanak-Kanak

(2-12 tahun)

Local Child

(2-12 years old)

RM5.30

RM5.30

 

4.

Pelancong Luar Negara Kanak-Kanak

(2-12 tahun)

Foreigner Child

(2-12 years old)

RM7.50

RM7.50

 

5.

Kanak-Kanak

(Bawah 2 Tahun)

Infant

(below 2 years old)

Percuma/Free

Percuma/Free

 

6.

OKU Dewasa / Disabled - Adult

OKU Kanak-kanak / Disabled - Child

RM7.50

RM5.30

RM7.50

RM5.30

 

7.

Warga Emas (60 tahun ke atas) /

Pelajar IPTA Dan IPTS

(Kad Pelajar Di Sertakan)

Senior Citizen (60 years old and above),  IPTA and IPTS Student

(with student card)

RM7.50

RM7.50

 

 

NOTIS/NOTICE

 

Bermula 1hb April 2015, kadar GST sebanyak 6% akan dikenakan kepada setiap tiket produk di bawah Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka.

Effective 1st April 2015, 6% GST will be charged for each ticket products under Melaka River & Coastal Development Corporation

 

MONOREL PELANCONGAN SUNGAI MELAKA / MELAKA RIVER TOURISM MONORAIL

 

No.

Kategori/Category

Harga Tiket/Ticket Price

1.

Pelancong Tempatan Dewasa/Local Adult

Pelancong Luar Negara Dewasa /Foreigner Adult

RM10.60

    2.

 

Pelancong Tempatan Kanak-Kanak /Local Child

Pelancong Luar Negara Kanak-Kanak/ Foreigner Child

RM5.30

 

3.

 

Kanak-Kanak

(Bawah 2 Tahun)

Infant

(below 2 years old)

 

Percuma/Free

4.

OKU Dewasa / Disabled - Adult

OKU Kanak-kanak / Disabled - Child

RM7.50

RM5.30

5.

 

Warga Emas (60 tahun ke atas) /

Pelajar IPTA Dan IPTS

(Kad Pelajar Di Sertakan)

Senior Citizen (60 years old and above),  IPTA and IPTS Student

(with student card)

RM7.50

 

 


NOTIS/NOTICE
 

 

Bermula 1hb April 2015, kadar GST sebanyak 6% akan dikenakan kepada setiap tiket produk di bawah Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka.

Effective 1st April 2015, 6% GST will be charged for each ticket products under Melaka River & Coastal Development Corporation

 

MELAKA RIVER PIRATE PARK

 

 

 

No.

Permainan di Taman Tema Sungai Melaka / Games

 

Harga Tiket/Ticket Price

Dewasa/Adult

Kanak-Kanak/Children

1.

Ferris Wheel

RM5.30

RM3.20

2.

Pirate Ship

RM5.30

RM3.20

3.

Flying Fox

RM5.30

RM3.20

4.

Mad Cow

RM5.30

RM3.20

5.

Rock Climbing

RM5.30

RM3.20

6.

Bungee Trampoline

RM5.30

RM3.20

7.

Hunted Castle

RM10.60

RM5.30

 

 

 

Laman Utama PERKHIDMATAN HARGA PRODUK PPSPM