ppspm-header-logo
Laman Web Rasmi

Perbadanan Pembangunan Sungai Dan Pantai Melaka

FUNGSI BAHAGIAN PEMASARAN DAN EVENT

Terbahagi kepada tiga (3) unit iaitu Unit Aset, Unit Teknikal dan Unit Pentadbiran. Bilangan kakitangan kontrak
di bahagian ini adalah seramai 49 orang.
 
Fungsi utama Bahagian Kewangan dan Aset adalah seperti berikut :
 
i .Bertanggungjawab memastikan kawalan dari segi kewangan iaitu hasil dan perbelanjaan .
ii .Menyediakan Bajet tahunan Jabatan .
iii .
Bertanggungjawab dalam memastikanpencapaian hasil setiap Bahagian tercapai berdasarkan kepada
Bajet tahunan Jabatan .
iv .Bertanggungjawab menguruskan perbelanjaaan Jabatan .
v .Menguruskan pembelian dan pembayaran mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan .
vi .Bertanggungjawab dalam memastikan aset Jabatan direkod dan melaksanakan pemantauan secara berjadual .
vii .Menguruskan pembayaran gaji dan ganjaran kakitangan Jabatan .
viii .Memberikan khidmat nasihat dan pandangan berkenaan peraturan dan prosedur kewangan yang berkuatkuasa .

Jawatan Berkaitan