ppspm-header-logo
Laman Web Rasmi

Perbadanan Pembangunan Sungai Dan Pantai Melaka

FUNGSI BAHAGIAN PEMASARAN DAN EVENT

Terbahagi kepada dua (2) unit iaitu Unit Pemasaran dan Unit Acara. Bilangan kakitangan kontrak di bahagian ini
adalah seramai 8 orang.
 
Fungsi Bahagian Pemasaran dan Acara adalah seperti berikut :
 
i .Bertanggungjawab melaksanakan program pemasaran dan aktiviti dengan semua produk PPSPM
ii .
Bertanggungjawab dalam mewujudkan perhubungan yang rapat dengan agensi kerajaan, badan berkanun,
syarikat swasta dan orang ramai .
iii .Merancang dan melaksanakan aktiviti- aktiviti promosi dan pengiklanan melalui media cetak dan elektronik .
iv .Merancang dan melaksanakan program- program yang berkaitan  dengan aktiviti serta produk PPSPM .
v .
Menghadiri mesyuarat, mendapatkan maklumat, aduan dan maklumbalas orang ramai untuk tindakan bahagian
yang berkaitan .
vi .Menjadi urusetia kepada program Festival Sungai Negeri Melaka setiap tahun .
vii .
Merancang dan melaksanakan aktiviti serta hiasan peringkat Jabatan mengikut bulan-bulan perayaan utama
masyarakat Malaysia

Jawatan Berkaitan