ppspm-header-logo
Laman Web Rasmi

Perbadanan Pembangunan Sungai Dan Pantai Melaka

FUNGSI BAHAGIAN PEMASARAN DAN EVENT

Terbahagi kepada tiga (3) unit iaitu Unit Operasi MRC, Unit Bengkel, Unit Teknikal dan Unit Pentadbiran. Bilangan kakitangan kontrak di bahagian ini adalah seramai 49 orang.

Fungsi utama bahagian Melaka River Cruise adalah seperti berikut :

i .Bertanggungjawab mengendalikan operasi perkhidmatan River Cruise .
ii .Menentukan masa operasi dan jadual perjalanan.
iii .Memastikan semua bot-bot berada didalam keadaan baik, cantik serta lengkap dengan peralatan dan selamat .
iv .Memastikan semua bot diselenggara dengan baik dan bersedia untuk operasi sepanjang masa .
v .Memastikan keselamatan semua penumpang sentiasa terjaga .
vi .Memastikan keselamatan semua pengunjung sentiasa terjaga .
vii .Memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pengunjung dalam dan luar Negara .

Jawatan Berkaitan