ppspm-header-logo
Laman Web Rasmi

Perbadanan Pembangunan Sungai Dan Pantai Melaka

FUNGSI BAHAGIAN TAMAN TEMA SUNGAI MELAKA

Menguruskan Melaka River Pirate Park dan Monorel Pelancongan Melaka. Bilangan kakitangan yang mengendalikan unit ini

adalah seramai 7 orang.

Fungsi utama Bahagian Taman Tema adalah seperti berikut :
 
iBertanggungjawab mengendalikan operasi di Melaka River Pirate Park dan Monorel .
iiMemastikan semua peralatan berada didalam keadaan baik,cantik serta lengkap dengan peralatan dan selamat .
iiiMemastikan semua peralatan diselenggara dengan baik dan bersedia untuk operasi sepanjang mas .
ivMemastikan semua penumpang mempunyai tiket yang sah untuk menggunakan perkhidmatan .
vMemastikan keselamatan semua pengunjung sentiasa dijaga .
viMenyediakan laporan untuk dibentangkan ke Mesyuarat Lembaga Pengarah PPSPM .

Jawatan Berkaitan