FUNGSI BAHAGIAN TAMAN TEMA SUNGAI MELAKA

FUNGSI BAHAGIAN TAMAN TEMA SUNGAI MELAKA

Menguruskan Melaka River Pirate Park dan Monorel Pelancongan Melaka. Bilangan kakitangan yang mengendalikan unit ini

adalah seramai 7 orang.

Fungsi utama Bahagian Taman Tema adalah seperti berikut : 

i Bertanggungjawab mengendalikan operasi di Melaka River Pirate Park dan Monorel .
ii Memastikan semua peralatan berada didalam keadaan baik,cantik serta lengkap dengan peralatan dan selamat .
iii Memastikan semua peralatan diselenggara dengan baik dan bersedia untuk operasi sepanjang mas .
iv Memastikan semua penumpang mempunyai tiket yang sah untuk menggunakan perkhidmatan .
v Memastikan keselamatan semua pengunjung sentiasa dijaga .
vi Menyediakan laporan untuk dibentangkan ke Mesyuarat Lembaga Pengarah PPSPM .

Jawatan Berkaitan