ppspm-header-logo
Laman Web Rasmi

Perbadanan Pembangunan Sungai Dan Pantai Melaka

FUNGSI BAHAGIAN PEMASARAN DAN EVENT

Terbahagi kepada empat (4) unit iaitu Mekanikal & Engineering (M&E), Unit Kebersihan Sungai, Unit Civil dan Unit kawalan Air dan Barrage. Bilangan kakitangan kontrak di bahagian ini adalah seramai 9 orang.

Fungsi Bahagian Teknikal dan Pembangunan Sungai Melaka seperti berikut :

i .Unit Mekanikal & Engineering (M&E)
ii .Memastikan semua peralatan berkaitan dengan mekanikal berada dalam keadaan baik, berfungsi dan selamat digunakan setiap masa .
iii .Menyediakan laporan bulanan terhadap semua peralatan / mesin seluruh bahagian .
iv .Melaporkan sebarang permasalahan kepada ketua bahagian / Ketua Pegawai Eksekutif dengan segera .
v .Unit Kebersihan Sungai :
 – Membuat pemantauan semua sungai/ pantai dan pulau di Melaka secara berjadual terutamanya dari segi kebersihan berkaitan sampah sarap (solid waste), pencemaran kualiti air  (organic) dan lain-lain .
 – Melaporkan segala aduan berkaitan sungai / pantai dan pulau di Melaka kepada Pihak Berkuasa Tempatan untuk tindakan .
 – Menyediakan laporan pemantauan semua sungai / pantai dan pulau di Melaka kepada Ahli Lembaga Pengarah PPSPM .
 – Melaksanakan penyiraman EM di kawasan yang telah dikenalpasti berbau busuk .
vi .Unit Civil :
 – Bertanggungjawab memastikan semua infrastruktur disepanjang sungai Melaka dan kawasan jagaan PPSPM seperti laluan (Walk Way), jeti, railing, semua bangunan dan pejabat berada dalam keadaan baik .
vii .Unit Kawalan Air dan Barrage :
 – Bertanggungjawab untuk memastikan paras air dalam keadaan yang ditetapkan mengikut keadaan bagi tujuan kawalan banjir dan sesuai untuk kegunaan bot MRC .
 – Memastikan urusan pengendalian Barrrage diuruskan dengan baik dan teratur .
 – Menyediakan laporan unit secara bulanan .
 – Memaklumkan kepada Ketua Bahagian /Ketua Pegawai Eksekutif sekiranya terdapat kejadian luar jangka di Barrage .

Jawatan Berkaitan