ppspm-header-logo
Laman Web Rasmi

Perbadanan Pembangunan Sungai Dan Pantai Melaka

Fungsi Bahagian

FUNGSI BAHAGIAN TEKNIKAL DAN PENGURUSAN SUNGAI DAN PANTAI

FUNGSI BAHAGIAN PEMASARAN DAN EVENT Terbahagi kepada empat (4) unit iaitu Mekanikal & Engineering (M&E), Unit Kebersihan Sungai, Unit Civil dan Unit kawalan Air dan Barrage. Bilangan kakitangan kontrak di bahagian ini adalah seramai 9 orang. Fungsi Bahagian Teknikal dan Pembangunan Sungai Melaka seperti berikut : i . Unit Mekanikal & Engineering (M&E) ii . …

FUNGSI BAHAGIAN TEKNIKAL DAN PENGURUSAN SUNGAI DAN PANTAI Read More »

FUNGSI BAHAGIAN PERKHIDMATAN AIR DAN PENGURUSAN MELAKA RIVER CRUISE

FUNGSI BAHAGIAN PEMASARAN DAN EVENT Terbahagi kepada tiga (3) unit iaitu Unit Operasi MRC, Unit Bengkel, Unit Teknikal dan Unit Pentadbiran. Bilangan kakitangan kontrak di bahagian ini adalah seramai 49 orang. Fungsi utama bahagian Melaka River Cruise adalah seperti berikut : i . Bertanggungjawab mengendalikan operasi perkhidmatan River Cruise . ii . Menentukan masa operasi …

FUNGSI BAHAGIAN PERKHIDMATAN AIR DAN PENGURUSAN MELAKA RIVER CRUISE Read More »

FUNGSI BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

FUNGSI BAHAGIAN PEMASARAN DAN EVENT Terbahagi kepada tiga (3) unit iaitu Unit Pentadbiran dan Sumber Manusia, Unit Grafik dan IT dan Unit Perlesenan. Bilangan kakitangan kontrak di bahagian ini adalah seramai 7 orang. Fungsi utama Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia adalah seperti berikut : i . Bertanggungjawab menguruskan hal-hal pentadbiran dan perkhidmatan Jabatan . …

FUNGSI BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Read More »

FUNGSI BAHAGIAN KEWANGAN DAN ASET

FUNGSI BAHAGIAN PEMASARAN DAN EVENT Terbahagi kepada tiga (3) unit iaitu Unit Aset, Unit Teknikal dan Unit Pentadbiran. Bilangan kakitangan kontrakdi bahagian ini adalah seramai 49 orang. Fungsi utama Bahagian Kewangan dan Aset adalah seperti berikut :  i . Bertanggungjawab memastikan kawalan dari segi kewangan iaitu hasil dan perbelanjaan . ii . Menyediakan Bajet tahunan Jabatan …

FUNGSI BAHAGIAN KEWANGAN DAN ASET Read More »

FUNGSI BAHAGIAN PEMASARAN DAN EVENT

FUNGSI BAHAGIAN PEMASARAN DAN EVENT Terbahagi kepada dua (2) unit iaitu Unit Pemasaran dan Unit Acara. Bilangan kakitangan kontrak di bahagian iniadalah seramai 8 orang. Fungsi Bahagian Pemasaran dan Acara adalah seperti berikut :  i . Bertanggungjawab melaksanakan program pemasaran dan aktiviti dengan semua produk PPSPM ii . Bertanggungjawab dalam mewujudkan perhubungan yang rapat dengan agensi kerajaan, …

FUNGSI BAHAGIAN PEMASARAN DAN EVENT Read More »

FUNGSI BAHAGIAN TAMAN TEMA SUNGAI MELAKA

FUNGSI BAHAGIAN TAMAN TEMA SUNGAI MELAKA Menguruskan Melaka River Pirate Park dan Monorel Pelancongan Melaka. Bilangan kakitangan yang mengendalikan unit ini adalah seramai 7 orang. Fungsi utama Bahagian Taman Tema adalah seperti berikut :  i Bertanggungjawab mengendalikan operasi di Melaka River Pirate Park dan Monorel . ii Memastikan semua peralatan berada didalam keadaan baik,cantik serta …

FUNGSI BAHAGIAN TAMAN TEMA SUNGAI MELAKA Read More »