Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal
Malaysia32  United-States-Flag-32   

FUNGSI BAHAGIAN TEKNIKAL DAN PENGURUSAN SUNGAI DAN PANTAI

FUNGSI BAHAGIAN TEKNIKAL DAN PENGURUSAN SUNGAI DAN PANTAI

Terbahagi kepada empat (4) unit iaitu Mekanikal & Engineering (M&E), Unit Kebersihan Sungai, Unit Civil dan Unit kawalan Air dan Barrage. Bilangan kakitangan kontrak di bahagian ini adalah seramai 9 orang.

Fungsi Bahagian Teknikal dan Pembangunan Sungai Melaka seperti berikut :

i . Unit Mekanikal & Engineering (M&E)
ii . Memastikan semua peralatan berkaitan dengan mekanikal berada dalam keadaan baik, berfungsi dan selamat digunakan setiap masa .
iii . Menyediakan laporan bulanan terhadap semua peralatan / mesin seluruh bahagian .
iv . Melaporkan sebarang permasalahan kepada ketua bahagian / Ketua Pegawai Eksekutif dengan segera .
v . Unit Kebersihan Sungai :
  - Membuat pemantauan semua sungai/ pantai dan pulau di Melaka secara berjadual terutamanya dari segi kebersihan berkaitan sampah sarap (solid waste), pencemaran kualiti air  (organic) dan lain-lain .
  - Melaporkan segala aduan berkaitan sungai / pantai dan pulau di Melaka kepada Pihak Berkuasa Tempatan untuk tindakan .
  - Menyediakan laporan pemantauan semua sungai / pantai dan pulau di Melaka kepada Ahli Lembaga Pengarah PPSPM .
  - Melaksanakan penyiraman EM di kawasan yang telah dikenalpasti berbau busuk .
vi . Unit Civil :
  - Bertanggungjawab memastikan semua infrastruktur disepanjang sungai Melaka dan kawasan jagaan PPSPM seperti laluan (Walk Way), jeti, railing, semua bangunan dan pejabat berada dalam keadaan baik .
vii . Unit Kawalan Air dan Barrage :
  - Bertanggungjawab untuk memastikan paras air dalam keadaan yang ditetapkan mengikut keadaan bagi tujuan kawalan banjir dan sesuai untuk kegunaan bot MRC .
  - Memastikan urusan pengendalian Barrrage diuruskan dengan baik dan teratur .
  - Menyediakan laporan unit secara bulanan .
  - Memaklumkan kepada Ketua Bahagian /Ketua Pegawai Eksekutif sekiranya terdapat kejadian luar jangka di Barrage .
Laman Utama MENGENAI KAMI FUNGSI FUNGSI BAHAGIAN FUNGSI BAHAGIAN TEKNIKAL DAN PENGURUSAN SUNGAI DAN PANTAI