Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal
Malaysia32  United-States-Flag-32   

FUNGSI PPSPM

 

Fungsi 1
Membangun dan mempromosikan sungai dan pantai sebagai destinasi pelancongan dan pusat perdagangan;
 
Fungsi 2
Menyelaras perhubungan pelbagai agensi dalam negeri dan menggalakkan kerjasama serta penyelarasan untuk pembangunan dan pemuliharaan sungai dan pantai;
 
Fungsi 3
Membangun, melaksana dan menggalakkan projek infrastruktur untuk tujuan pelancongan;
 
Fungsi 4
Merancang dan mengesyorkan kepada pihak berkuasa negeri untuk pembangunan dan kemajuan sitem pengangkutan sungai;
 
Fungsi 5
Menerima pakai dan melaksanakan dasar-dasar yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri;
 
Fungsi 6
Mendayausahakan kajian-kajian permulaan mengenai kawasan pembangunan dan pembangunan semula yang menggariskan aktiviti pembangunan atau pembangunan semula dan tinjauan permulaan untuk menetukan sama ada pengusahaan dan perjalanan projek pembangunan atau pembangunan semula boleh dilaksanakan;
 
Fungsi 7
Memajukan dan menyelaraskan perjalanan apa-apa aktiviti oleh Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri atau pihak berkuasa awam, mana-mana syarikat atau perbadanan atau mana-mana badan atau orang lain;
 
Fungsi 8
Menerima pakai dan melaksanakan dasar-dasar yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan;
 
Fungsi 9
Membangun dan melaksanakan panduan, standard prestasi, cara dan tatacara berhubungan dengan pengurusan, penggunaan dan pemuliharaan sungai dan pantai;
 
Fungsi 10
Menyelaraskan perlaksanaan aktiviti-aktiviti pelancongan, rekreasi dan ekonomi di kawasan sungai dan pantai;
 
Laman Utama MENGENAI KAMI FUNGSI FUNGSI PPSPM