Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal
Malaysia32  United-States-Flag-32   

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TEMPOH JANUARI -FEBRUARI 2019

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TEMPOH

JANUARI - MAC 2019

 

 

BIL

 

PERKARA

 

PENCAPAIAN

 

 

1

 

Memproses dokumen yang lengkap bagi tujuan pembayaran dalam masa 14 hari.

 

 

90.79%

(217/239)

 

2

 

Mengeluarkan pesanan tempatan dalam tempoh  3 hari dari tarikh  permohonan pesanan tempatan yang lengkap diterima

 

 

 100%

(170/170)

 

3

 

Memberi maklumbalas aduan dalam masa 7 hari waktu bekerja

 

 

100 %

(7/7)

 

4

 

Memastikan perjalanan bot diteruskan dengan sekurang-kurangnya 5 orang penumpang

 

 

100%

 

5

 

Menyediakan penyata kewangan Jabatan sebelum 30 April tahun berikutnya.

 

 

100%

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TEMPOH

APRIL - JUN 2019

 

 

BIL

 

PERKARA

 

PENCAPAIAN

 

 

1

 

Memproses dokumen yang lengkap bagi tujuan pembayaran dalam masa 14 hari.

 

 

94.79%

(207/218)

 

2

 

Mengeluarkan pesanan tempatan dalam tempoh  3 hari dari tarikh  permohonan pesanan tempatan yang lengkap diterima

 

 

 100%

(170/170)

 

3

 

Memberi maklumbalas aduan dalam masa 7 hari waktu bekerja

 

 

100 %

(7/7)

 

4

 

Memastikan perjalanan bot diteruskan dengan sekurang-kurangnya 5 orang penumpang

 

 

100%

 

5

 

Menyediakan penyata kewangan Jabatan sebelum 30 April tahun berikutnya.

 

 

100%

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TEMPOH

JULAI - SEPTEMBER 2019

 

 

BIL

 

PERKARA

 

PENCAPAIAN

 

 

1

 

Memproses dokumen yang lengkap bagi tujuan pembayaran dalam masa 14 hari.

 

 

 

90.79%

 

(217/239)

 

 

2

 

Mengeluarkan pesanan tempatan dalam tempoh  3 hari dari tarikh  permohonan pesanan tempatan yang lengkap diterima

 

 

 

 

 100%

 

(170/170)

 

 

3

 

Memberi maklumbalas aduan dalam masa 7 hari waktu bekerja

 

 

 

100 %

 

(7/7)

 

 

4

 

Memastikan perjalanan bot diteruskan dengan sekurang-kurangnya 5 orang penumpang

 

 

 100%

 

5

 

Menyediakan penyata kewangan Jabatan sebelum 30 April tahun berikutnya.

 

 

 100%

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TEMPOH

JANUARI - MAC 2020

 

 

 

BIL

 

PERKARA

 

PENCAPAIAN

 

 

1

 

Memproses dokumen yang lengkap bagi tujuan pembayaran dalam masa 14 hari.

 

 

77.21%

(105/136)

 

2

 

Mengeluarkan pesanan tempatan dalam tempoh  3 hari dari tarikh  permohonan pesanan tempatan yang lengkap diterima

 

 

 40%

(170/170)

 

3

 

Memberi maklumbalas aduan dalam masa 7 hari waktu bekerja

 

 

100 %

(7/7)

 

4

 

Memastikan perjalanan bot diteruskan dengan sekurang-kurangnya 5 orang penumpang

 

 

100%

 

5

 

Menyediakan penyata kewangan Jabatan sebelum 30 April tahun berikutnya.

 

 

100%

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TEMPOH

APRIL - JUN 2020 

 

BIL

 

PERKARA

 

PENCAPAIAN

 

 

1

 

Memproses dokumen yang lengkap bagi tujuan pembayaran dalam masa 14 hari.

 

 

87.69% 

 

2

 

Mengeluarkan pesanan tempatan dalam tempoh  3 hari dari tarikh  permohonan pesanan tempatan yang lengkap diterima

 

 

 100%

 

3

 

Memberi maklumbalas aduan dalam masa 7 hari waktu bekerja

 

 

 100%

 

4

 

Memastikan perjalanan bot diteruskan dengan sekurang-kurangnya 5 orang penumpang

 

 

100% 

 

5

 

Menyediakan penyata kewangan Jabatan sebelum 30 April tahun berikutnya.

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

Laman Utama MENGENAI KAMI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN