Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh – April – Jun 2020

BIL

PERKARA

PENCAPAIAN

1

Memproses dokumen yang lengkap bagi tujuan pembayaran dalam masa 14 hari.

87.69% 

2

Mengeluarkan pesanan tempatan dalam tempoh  3 hari dari tarikh  permohonan pesanan tempatan yang lengkap diterima

100%

3

Memberi maklumbalas aduan dalam masa 7 hari waktu bekerja

100%

4

Memastikan perjalanan bot diteruskan dengan sekurang-kurangnya 5 orang penumpang

100%

5

Menyediakan penyata kewangan Jabatan sebelum 30 April tahun berikutnya.

100%

Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh – Januari – Mac 2020

BIL

PERKARA

PENCAPAIAN

1

Memproses dokumen yang lengkap bagi tujuan pembayaran dalam masa 14 hari.

77.21%

(105/136)

2

Mengeluarkan pesanan tempatan dalam tempoh  3 hari dari tarikh  permohonan pesanan tempatan yang lengkap diterima

40%

(170/170)

3

Memberi maklumbalas aduan dalam masa 7 hari waktu bekerja

100 %

(7/7)

4

Memastikan perjalanan bot diteruskan dengan sekurang-kurangnya 5 orang penumpang

100%

5

Menyediakan penyata kewangan Jabatan sebelum 30 April tahun berikutnya.

100%

Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh – Julai – September 2019

BIL

PERKARA

PENCAPAIAN

1

Memproses dokumen yang lengkap bagi tujuan pembayaran dalam masa 14 hari.

90.79%

(217/239)

2

Mengeluarkan pesanan tempatan dalam tempoh  3 hari dari tarikh  permohonan pesanan tempatan yang lengkap diterima

100%

(170/170)

3

Memberi maklumbalas aduan dalam masa 7 hari waktu bekerja

100 %

(7/7)

4

Memastikan perjalanan bot diteruskan dengan sekurang-kurangnya 5 orang penumpang

100%

5

Menyediakan penyata kewangan Jabatan sebelum 30 April tahun berikutnya.

100%

Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh – April – Jun 2019

BIL

PERKARA

PENCAPAIAN

1

Memproses dokumen yang lengkap bagi tujuan pembayaran dalam masa 14 hari.

94.79%

(207/218)

2

Mengeluarkan pesanan tempatan dalam tempoh  3 hari dari tarikh  permohonan pesanan tempatan yang lengkap diterima

100%

(170/170)

3

Memberi maklumbalas aduan dalam masa 7 hari waktu bekerja

100 %

(7/7)

4

Memastikan perjalanan bot diteruskan dengan sekurang-kurangnya 5 orang penumpang

100%

5

Menyediakan penyata kewangan Jabatan sebelum 30 April tahun berikutnya.

100%

Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh – January – Mac 2019

BIL

PERKARA

PENCAPAIAN

1

Memproses dokumen yang lengkap bagi tujuan pembayaran dalam masa 14 hari.

90.79%

(217/239)

2

Mengeluarkan pesanan tempatan dalam tempoh  3 hari dari tarikh  permohonan pesanan tempatan yang lengkap diterima

100%

(170/170)

3

Memberi maklumbalas aduan dalam masa 7 hari waktu bekerja

100 %

(7/7)

4

Memastikan perjalanan bot diteruskan dengan sekurang-kurangnya 5 orang penumpang

100%

5

Menyediakan penyata kewangan Jabatan sebelum 30 April tahun berikutnya.

100%