ppspm-header-logo
Laman Web Rasmi

Perbadanan Pembangunan Sungai Dan Pantai Melaka

Sejarah Penubuhan

Perbadanan Pembangunan Sungai Dan Pantai Melaka telah ditubuhkan pada 1hb Jun 2005 dibawah seksyen III enakmen 2 tahun 2005 dan bertanggungjawab memajukan pembangunan dan pengurusan sungai dan pantai di negeri ini secara sistematik.