Visi, Misi & Objektif

Visi

Sebagai Agensi Pentadbiran Dan Pengurusan Semua Sungai Dan Pantai Negeri Melaka Yang Akan Memastikan Semua Sungai Dan Pantai Berada Dalam Keadaan Yang Bersih, Indah Dan Berdaya Maju Sesuai Sebagai Destinasi Pelancongan.

Misi

Merancang, Menyelaras, Mengurus, Memulihara, Membangun Dan Mempromosikan Pembangunan Dan Sistem Pengangkutan Bagi Tujuan Pemuliharaan, Pelancongan Dan Perdagangan Untuk Sungai Dan Pantai Negeri Melaka.

Objektif

a) Mengenalpasti Sungai Dan Pantai Negeri Melaka Dengan Mengetahui Kekuatan Dan Kelemahannya.
b) Membangunkan, Melaksana Dan Menggalakkan Projek-projek Infrastruktur Untuk Menaikkan Nilainya.
c) Membangun Dan Mempromosikan Sungai Dan Pantai Sebagai Destinasi Pelancongan Dan Pusat Perdagangan.
d) Memupuk Kesedaran Akan Kepentingan Sungai Kepada Masyarakat.
e) Menjalankan Aktiviti, Rekriasi, Ekonomi Dan Pelancongan Yang Boleh Menarik Pelancong.
f) Mengadakan Garis Panduan (Standard) Berhubung Dengan Pengurusan, Penggunaan Perniagaan, Pemuliharaan Dan Pembangunan Sekitar Sungai Dan Pantai.